top sponsor image

Afgift på fyringsolie

15/03/16
Fyringsolie er pålagt forskellige afgifter. De forskellige afgifter er opstået af forskellige årsager. Men som med alle afgifter går det ud over dine omkostninger. 

Selvom der ikke er noget, du kan gøre ved afgifterne som privatperson, kan det være meget rart at vide, hvorfor de er opstået.

Der er pr 2016 pålagt fire afgifter på fyringsolie
  • CO2-afgift
  • NOx-afgift
  • Energiafgift
  • Energisparebidrag

Det samlede afgift tryk for 1000 liter fyringsolie ligger omkring 3200,-

Energisparebidrag

For at motiverer dig og andre forbrugere af energi er der pålagt energisparebidrag på alt energi. Det giver en økonomisk straf hvis bruger meget energi. Bidraget ligger på omkring 100,- pr 1000 liter fyringsolie. Grunden til at det kaldes et bidrag og ikke en afgift er at virksomheder har mulighed for at få dækket en del af omkostningerne hvis de laver energisparende optimeringer.

Men for os privatforbrugere er det helt det samme som en afgift. Det øger prisen på olien.

Energiafgift

Denne afgift er klart den største afgift der er på din olie. Den ligger omkring  2.500,- pr 1000 L fyringsolie. Altså en ret stor del af omkostningen. 

Energiafgiften er oprindeligt indført efter oliekriserne i 1970'erne og 1980'erne. Formålet har været at tvinge forbrugerne væk fra olie. Ved at skrue prisen op er der en økonomisk gevinst ved at skifte til andre energi former.

Senere i 1990'erne er formålet primært at pålægge energikilder som er miljøskadelige ekstra afgifter. Igen for at tvinge forbrugerne over i andre energikilder. 

NOx afgift

NitrogenOxid er et stof der udledes når fyringsolie forbrændes. Det er ligesom CO2 ikke godt for vores miljø og afgiften skal være med til at begrænse udledningen. Afgiften ligger på omkring 60,- pr 1000 liter.

CO2 afgift

Denne afgift er den næststørste afgift på fyringsolie, omkring 550,- pr 1000 liter. Den er indført i 1993. Ligesom med energiafgiften er formålet at tvinge forbrugerne over i andre energikilder som ikke udleder så meget CO2 - eller undgår udledningen helt.


De fire afgifter giver til sammen en ekstra udgift på omkring 3250,- pr 1000 liter fyringsolie. Når prisen for 1000 liter i dag ligger på lige over 7000,- så er det en meget MEGET stor del af prisen der er afgifter til staten.

Selvom formålet med afgifterne er at tvinge os over i andre varmekilder så kan man undre sig over om det virkelig er nødvendigt med så store afgifter. Og om det måske kunne laves mere simpel.

Men at få lavet om i den slags afgifter er nok ønsketænkning.


Tilbage til oversigten