top sponsor image

Om Fyringsolie-online.dk

Fyringsolie-online.dk er en hjemmeside, der er opstået grundet et stigende behov fra forbrugere om at få indsigt i prisudviklingen på fyringsolie. Fyringsolie kan være en stor del af en husstands årlige budget, hvorfor det for mange er vigtigt at få overblik over de billigste priser/forhandlere. Vi har bygget dette prissammenligningssystem, hvor vi indsamler priser på fyringsolie dagligt fra en række udvalgte leverandører, som vi har indgået samarbejde med. Den hyppige prisindsamling er med til at give et reelt indblik i prisudviklingen for den enkelte leverandør.
 
Fyringsolie-online.dk er ejet af Nettrælasten A/S, som også ejer SuperOlie.dk. Vi har ingen indflydelse på hvordan prissætningen er, for de øvrige forhandlere, der er på siden.
 
Fyringsolie-online.dk tilbydes som en betalingsfri service for brugerne. Fyringsolie-online.dk gør opmærksom på, at der kan opstå fejl ved prisangivelserne, og at priserne ikke er udtryk for tilbud. Fyringsolie-online.dk påtager sig dermed ikke noget ansvar overfor brugerne for forkerte prisoplysninger, og brugerne kan ikke støtte ret på priserne oplyst på Fyringsolie-online.dk overfor hverken Fyringsolie-online.dk eller den enkelte leverandør. Vi opfordrer derfor til, at leverandørens pris altid kontrolleres på leverandørens egen hjemmeside i forbindelse med et køb.
 
 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os her.