Få automatisk besked
Vi sender dig prisen dirkte på email med dit eget interval
Hvis du snart skal have påfyldt!
Opret prisagent

Fyringsolie brændværdi

27/01/16
Når man taler om brændværdi i fyringsolie, defineres det som den varme der udvikles ved at forbrænde én enhed olie. Brændværdien i fyringsolie måles normalt i MJ/kg. Det vil sige at jo højere brændværdien er, jo mere varme kommer der ud af olien.

Hvis du vil kontrollere brændværdien på den olie du køber, skal du kigge efter det sted hvor der står nedre brændværdi i specifikationerne eller databladet. Den vil typisk ligge på omring 42,7 – 42,8 MJ/kg.
Fyringsolie med lavt svovlindhold har bedre brændværdi end fyringsolie med højt svovlindhold.

Svovlindholdets betydning for brændværdien

Hvis du har problemer med at finde brændværdien på fyringsolien, kan du evt. sammenligne svovlniveauet i stedet. I dette tilfælde skal du så huske at gå efter den laveste værdi.

Miljørigtigt fyringsolie

Ud over at fyringsolie med høj brændværdi og lavt svovlindhold brænder bedre og derfor giver mere varme, er det mere skånsomt for miljøet, da mere af olien bliver forbrændt og derfor afgiver mindre affaldsstoffer.

Premium fyringsolie har ofte bedre brændværdi end almindeligt fyringsolie.

Find premium fyringsolie her.


Tilbage til oversigten