top sponsor image

Regler oliefyr og olietanke

29/01/16

Hvad skal du være opmærksom på når du har et oliefyr? vi har samlet alle de relevante regler og lovgivning her så du let får et overblik.

Energiaftalen fra 2012 bestemmer om du må installere et oliefyr

Fra 2016 må du ikke installere et oliefyr i nye og eksisterende huse hvis huset kan kobles på enten et fælles naturgas net eller fjernvarme.
Formålet med energiaftalen er at styrke brugen af vedvarende energi og udfase fossile brændstoffer som fyringsolie.

Så hvis du står for at skulle skifte dit oliefyr ud så skal du tjekke at du ikke kan komme på hverken fjernvarme eller naturgas.

Hvis du har et oliefyr som virker helt som det skal er der ingen krav om at det skal skiftes. Det er kun når du skifter fyret ud at du skal kobles på fjernvarme eller naturgas.

Mulighed for op til 5.200,- i tilskud når du skifter til nyt oliefyr!

Oliebranchens energisparepulje giver dig mulighed for at søge efter tilskud hvis det gamle oliefyr skal skiftes.
Tilskuddet er pt
  • 5.200,- hvis du skifter et fyr fra før 1977
  • 2.800,- hvis du skifter et fyr fra efter 1977

Så der er penge at hente både i støtte men bestemt også i besparelser fordi et nyt fyr er langt mere energi effektivt.

Årligt tjek af oliefyret, lovpligtigt eller ej?
Indtil 2013 var det lovpligtigt at få efterset dit oliefyr en gang om året. Men rådet fra energistyrelsen, energitjenesten og sikkerhedsstyrelsen er at du alligevel bør få lavet et eftersyn enten en gang om året eller hvert andet år alligevel. Selvom det ikke længere er lovpligtigt kan det være en god idé fordi du hurtigt kan spare penge på at fyret brænder så godt som muligt.

Der kan være en tendens til at der opbygges sod i fyret og så får du dårlig forbrænding med dårlig olieøkonomi som resultat.

Regler om olietanken
Der er regler for det meste og dine olietank er omfattet af olietankbekendtgørelsen som er fra november 2015

Hvis tanken ikke lever op til lovkravene er du ikke forsikret mod olieforurening. Og det kan hurtigt blive en dyr affærer hvis uheldet er ude.

Det er et krav at der er en overfyldningsalarm på tanken, det er normalt en fløjte som hyler mens der påfyldes. Derudover skal der være et enstrengs rørsystem til fyret. Der må ikke benyttes et to strengs system fordi det giver risiko for gennemtæring.

Hvis du skifter din tank ud skal du inden 14 dage indsende en skitse over placeringen til teknisk forvaltning i din kommune.


Tilbage til oversigten